Årets friluftslivkommune 2015
NB! Vi har fått tilbakemelding om at noen har problemer med å fylle ut skjemaet her på nettet og få sendt det inn. Alternativt kan word-skjemaet brukes i stedet og sendes inn på e-post (tilskudd@norskfiluftsliv.no). Skjemaet finne her: http://www.norskfriluftsliv.no/arets-friluftslivskommune-2015/. Det er også sendt ut på e-post til kommunene.
Velkommen til å delta i kåringen av Årets friluftslivskommune 2015!

For å delta i konkurransen må kommunen ha gjort vedtak om å være en "Friluftslivets år kommune".

Deltakelse i konkurransen gjøres ved å fylle ut dette skjemaet, som består av basisinformasjon om kommunen og 11 spørsmål. Basisinformasjonen og selve spørsmålene er obligatoriske og er merket med rød stjerne. I tillegg er det mulig å gi utfyllende informasjon til spørsmålene, noe som selvsagt bør gjøres.

For å unngå problemer med foreløpig lagring, anbefaler vi at hele skjemaet fylles ut i en operasjon før innsending. Det er derfor lurt å gjøre svarene ferdig på forhånd, slik at det går raskt og greit å fylle inn/kopiere inn i skjemaet.

Frist for innsending er senest 1. oktober!

Eventuelle vedlegg kan sendes til Norsk Friluftsliv på e-post til "tilskudd@norskfriluftsliv.no" eller i posten til Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo. Sendingen merkes med: ÅFK 2015 og kommunens navn.

Det er 41 spørsmål i denne undersøkelsen.
Om kommunen
Her fylles inn basisinformasjon om kommunen

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
Spørsmål 1 Åpningen av Friluftslivets år 2015
S1-1:


S1-2:
Spørsmål 2 - Er kravene som ligger i vedtaket om å være en Friluftslivets år kommune fulgt opp?
Kryss av ja eller nei til hvert punkt og gi en kort beskrivelse for de enkelte punktene

B2-1a:


B2-1b:
B2-2a:


B2-2b:
B2-3a:


B2-3b:
B2-4a:


B2-4b:
B2-5a:


B2-5b:
B2-6a:


B2-6b:
B2-7a:


B2-7b:
Spørsmål 3 - Kommunens flotteste friluftslivsområde
S3-1:


S3-2:
Spørsmål 4 - Friluftsliv i nærmiljøet
S4-1:


S4-2:
Spørsmål 5 - Penger til Friluftslivets år
S5-1:


S5-2:
Spørsmål 6 - Kommunens styringsdokumenter
Vedlegg: Aktuelle dokumenter eller lenker til dokumenter kan sendes til Norsk Friluftsliv på e-post til "tilskudd@norskfriluftsliv.no", eller i posten til Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo.

Sendingen merkes med: ÅFK 2015 og kommunens navn.

S6-1:
S6-2:
S6-3:
S6-4:
Spørsmål 7 - Støtte til friluftslivsorganisasjoner
S7-1:


S7-2:
Spørsmål 8 - Møteplass med organisasjonene
S8-1:


S8-2:
Spørsmål 9 - Synliggjøring av friluftslivet
Vedlegg: Aktuelle informasjon eller lenker til informasjon kan sendes til Norsk Friluftsliv på e-post til "tilskudd@norskfriluftsliv.no", eller i posten til Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo.

Sendingen merkes med: ÅFK 2015 og kommunens navn.

S9-1:
Spørsmål 10 - Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
S10-1:


S10-2:
Spørsmål 11 - Annet
S11: